ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА УЧАСТВА В ИЗНЕСЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕС

Начало » Последни публикации

08.06.2018

Заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева участва в изнесено заседание на Комитета по образование към Съвета на ЕС на 7 и 8 юни 2018 г. в Икономическия университет – Варна. Събитието се провежда в рамките на Българското председателство на Съвета. В заседанието участваха експерти в сектора на образованието от 18 от държавите членки на ЕС, експерти от Генералната дирекция „Образование, младеж,култура и спорт” на Европейската комисия и експерти от Генералния секретариат на Съвета на ЕС. По време на заседанието бяха обсъдени водещи теми от сферата на образователните политики и практики на ЕС, свързани с основните компоненти, които са включени в Заключенията на Европейския съвет от 15 декември 2017 г. и анонсирани от министрите на образованието на държавите членки на ЕС на заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт от 22 май 2018 г.. Това са чуждоезиковото обучение, взаимното признаване на дипломи и квалификации, предприемачеството и иновациите и приобщаващото образование,обвързани в рамките на политиките за изграждането на Европейското образователно пространство. Деница Сачева представи новия Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Той бе създаден първоначално като пилотен проект за една година в изпълнение на Решение № 373 на Министерския съвет от 5 юли 2017 година и с решение от днес официално се въвежда като постоянна добра практика. Икономическият университет – Варна представи свои успешни практики в областта на предприемачеството и иновациите в образованието. Гост-лектори от Шотландия и Норвегия говориха за методиките на преподаване и учене във връзка с изучаването на чужди езици, вкл. през призмата на изкуствения интелект, и взаимното признаване на дипломи. Беше представена и успешна практика от съвместен проект „Обучението по кулинарни изкуства в подкрепа на младежката заетост и социалното включване”, финансиран като ключово действие за сътрудничество за иновации и обмен на добри практики в областта на стратегическото партньорство за обучение на възрастни по програма „Еразъм+”. В програмата на събитието са предвидени още посещение на иновативно училище – основно училище „Петко Рачев Славейков” – Варна и на Фондация „Карин дом” – Варна. По време на срещата участниците имаха възможност да посетят изложбата „Пътищата на образованието в славянския свят”, представена от президента на Историческата асоциация на Словения д-р Бранко Шустар. В рамките на форума на 8 юни бе представена и изложба „От една мечта към друга – за движещата сила към успеха на ромски ученици в средното образование“. Тя показва резултатите от проект, насочен към подкрепа за ромски ученици за успешно завършване на средно образование. Изложбата популяризира личните истории и мечти за професионална реализация на част от учениците, включени по проекта.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“