ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ УЧИ В ЦЯЛА ЕВРОПА

Начало » Последни публикации

07.06.2018

„Всяко европейско дете трябва да има възможност да изучава поне още два езика освен майчиния си. Това е много важна препоръка на ЕК за нас и останалите държави в Югоизточна Европа. Благодарение на нея образователните системи на страните членки на ЕС ще трябва да осигурят възможност за изучаване на български език като чужд“, заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева преди днешното заседанието на Комитета по образование към ЕС във Варна. Експерти от 28 държави ще дискутират препоръката за езиковите компетентности, както и теми, свързани с общоевропейското образователно пространство.

По данни на Евробарометър 84% от младите хора в Европа искат да задълбочат знанията си по чужд език, а 77% желаят да учат такъв. Според Сачева българската образователна система дава добри възможности за изучаване на чужди езици. В момента в училищата в нашата страна се преподават 25 езика. „Лингвистичната подготовка на децата е на много високо ниво и те имат желание да учат чужди езици“, посочи тя.

Заместник-министърът обясни, че на заседанията днес и утре ще се разискват и възможностите за по-активен информационен обмен за децата в миграция. Темата беше поставена от България по време на Председателството на Съвета на ЕС и беше възприета от много страни. „Това е проблем, който има не само България, а и Испания. Португалия, Литва, Полша и др. Трябва да се намери механизъм, с който да сме сигурни, че когато пътуват със своите родители, децата ще имат достъп до образование и това тяхно право ще бъде упражнено“, подчерта Деница Сачева.

Комитетът по образование към ЕС ще обсъди възможности за взаимно признаване на дипломи в европейските страни и по-бърз и лесен преход от една образователна система в друга. По думите на заместник-министъра са необходими мерки за облекчаване на процедурите, за да се осигури обучението на децата в страните след пребиваване в чужбина.

Сачева обобщи, че освен тези препоръки, по време на Председателството на България на Съвета на ЕС са били приети и такива за ключовите компетентности, които трябва да се изучават в училище – дигитални умения, предприемачество и др., за общите европейски ценности – свобода, демокрация, върховенство на закона и др. и за приобщаващото образование. На 21 юни в Брюксел предстои форум за приобщаващото образование, на който ще се обсъдят осигуряването на повече подкрепа за учителите чрез ресурсни учители, логопеди, психолози, както и употребата на технологии за подкрепа на образованието на деца със специални образователни потребности.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“