МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ИНВЕСТИЦИЯТА В МЛАДИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА ЩЕ СЪХРАНИ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Начало » Последни публикации

07.06.2018

Инвестиции в млади преподаватели, научноизследователска дейност, дигитализация на обучението и включване в университетски мрежи. Тези политики обсъди министърът на образованието и науката Красимир Вълчев с преподаватели от Медицинския университет в Плевен. Според него само по този начин може да се съхранят и развият висшите училища. Той поздрави  екипа на ректора проф. д-р Славчо Томов и Академичния съвет за прилагането на модерни технологии в обучението, за последователните инвестиции в оборудване, за изграждането на научноизследователски център и работата по проекти.

Министър Вълчев присъства на демонстрация на 3D студио за обучение, по време на което студентите от една учебна зала наблюдават операция в реално време. Министърът разгледа Телекомуникационния ендоскопски център с роботите, които се използват в университета, експерименталната хирургична зала, както и лабораториите с уникална техника във факултет „Фармация“. 

Красимир Вълчев отбеляза, че Медицинският университет разкрива разумно нови специалности и дава качествено образование на студентите. С учените той коментира необходимостта от спиране на екстензивното развитие на висшите училища и от промяна в стратегиите им - да обучават по специалности, за които съответният университет има добри преподаватели и материална база.

По-късно министър Вълчев проведе работна среща с директори на училища и детски градини, представители на местната власт и синдикатите от област Плевен. Той призова директорите и представителите на институции да положат максимални усилия за обхващането на всички деца и ученици в образователната система и апелира това да бъде акцент и в началото на следващата учебна година. „Знам, че е трудно и на част от родителите трябва да се обяснява колко е важно образованието, каза министър Вълчев и препоръча родителите да бъдат канени на срещи и на събития, на които да се запознаят с постиженията и успехите на децата си.

По време на дискусията бяха обсъдени политиките в областта на професионалното образование, квалификацията на учители, дигитализацията, необходимостта от това децата да бъдат насочвани към профили и професии в областта на математиката и природните науки, както в задължителните учебни часове, така и в извънкласните занимания.

Министър Вълчев съобщи, че през лятото ще бъде направен отново анализ на нормативната уредба, за да се облекчи административната работа на учителите и ги призова да изпращат в министерството своите предложения.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“