МОН И КЗД ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ

Начало » Последни публикации

11.06.2018

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и председателят на Комисията  за защита от дискриминация (КЗД) доц. Ана Джумалиева подписаха днес Споразумение за сътрудничество между Министерството на образованието и науката (МОН) и Комисията за защита от дискриминация на Република България.

Страните се споразумяха за съвместна дейност, която да гарантира защита за правото на образование и обучение на всяко дете, спазвайки Закона за защита от дискриминация – недопускане на дискриминация и премахване на стереотипите в сферата на образованието и обучението. Двете институции ще поддържат контакти за обмяна на експертен опит, за разработване на подходящи форми за насърчаване на партньорството и представяне на резултатите от него, като при възможност съвместно ще участват в изследователски проекти, обучения, конференции, семинари, социологически изследвания и други инициативи, свързани с реализирането на политиките за равни възможности и недопускане на дискриминация в сферата на образованието и обучението.

Настоящето Споразумение не се ограничава със срок и влиза в сила от деня на неговото подписване. Конкретните права и задължения на Страните по инициативите, включени в обхвата на настоящото споразумение, ще бъдат предмет на допълнително договаряне между участниците.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“