СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЗА ПЕРИОДА 2012 - 2015 г.

Начало » Последни публикации

30.11.2012

На 30 ноември в МОМН, Министерство на образованието, младежта и науката на Република България и Министерство на образованието на Китайска народна република (КНР) подписаха споразумение за сътрудничество в областта на образованието. Документът влиза в сила от днес и ще действа в срок от четири години.

Документът бе подписан от г-жа Петя Евтимова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, и г-н Ду Юбо, заместник министър на образованието на КНР.

„Договореностите, залегнали в Споразумението, обхващат основните аспекти на динамичното развитие на двустранното сътрудничество в областта на образованието и науката през последните години – обмен на информация и учебни програми в областта на управлението и развитието на образованието, предоставяне на стипендии на реципрочна основа за насърчаване на прякото сътрудничество между образователните общности чрез обмен на студенти, докторанти и специализанти и насърчаване на изучаването на български и китайски език. „Убедена съм, че подписването на новото Споразумение ще допринесе за утвърждаване на практиката на възходящото развитие на двустранните отношения и за развитието на ползотворното сътрудничество между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република в областта на образованието.” – заяви на подписването г-жа Петя Евтимова.

Споразумението предвижда:

  • Обменяните за обучение в бакалавърска степен, магистратура, докторантура или специализация, включително и по езика на другата страна, не трябва да надхвърлят 35 човека годишно.
  • Размяна на преподаватели (лектори) за повишаване на качеството на преподаване по български език и китайски език в университетите на България и Китай.
  • Предоставяне на възможност от българска страна на 4 китайски студенти или преподаватели-българисти да участват в летните международни езикови курсове по български език и култура, организирани от СУ и ВТУ, изцяло на издръжката на МОМН
  • Финансовите условия по обмена (приемащата страна предоставя пълна издръжка на студентите и специализантите – безплатно обучение, месечна стипендия, безплатно общежитие).
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“