ОДОБРЕНА Е ДЪРЖАВНАТА ГАРАНЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ ЗА 2018 Г.

Начало » Последни публикации

08.06.2017

Правителството одобри 50 млн. лв. държавна гаранция по Закона за кредитиране на студентите и докторантите за новите отпуснати кредити през 2018 г.

Договорените кредити по реда на Закона през предходните години са гарантирани от държавата до тяхното пълно погасяване. Финансовата подкрепа гарантира главницата и лихвите на кредитните задължения на студентите и докторантите.

Министърът на образованието и науката подписва от името на правителството споразуменията с банките за издаване на държавната гаранция за кредитиране на студентите и докторантите въз основа на решението на Министерския съвет.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“