ДОПЪЛНИТЕЛНИ 55 735 ЛЕВА СА ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА

Начало » Последни публикации

06.06.2018

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 55 735 лв. за осем общини за финансовото осигуряване на дейности по националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“. С две постановления от 2017 г. на тези общини са предоставени 95% от сумите по одобрените им проекти, а със сега отпуснатите средства се осигуряват окончателните плащания по тях.

Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“ финансира общински проекти за преструктуриране на училища и професионални училища или за създаване на средищни училища.

По бюджета на МОН и на общини бяха одобрени допълнителни разходи и трансфери в размер на 101 115 лв. Средствата са за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“