ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА ПРИВЕТСТВА ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Начало » Последни публикации

10.09.2018

„Националните научни програми, които правителството прие, са една от възможностите за развитие на научния потенциал на университета“. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева при откриването на новата академична учебна година в Медицинския университет в София. Г-жа Ангелиева посочи, че министерството ще положи необходимите усилия за двойно и тройно увеличение на възможностите за развитие на научни проекти в условията на европейско сътрудничество по програмата „Хоризонт 2020“. „Защото водещите мисии за развитие на научните изследвания в новата рамкова програма, за която предстоят преговорите, са именно в областта на медицинските науки, електронното здравеопазване, и всички други области, свързани със здравето на човека, застаряването и демографските проблеми“, допълни заместник-министърът. Ангелиева призова студентите и преподавателите, както и младите научни работници да развиват и да подкрепят университета чрез националните политики и инструменти за развитие на качеството на образованието и научните изследвания.

Да бъдат здрави, находчиви, амбициозни, креативни и да търсят подкрепата на преподавателите си, допринесли със своя огромен труд и лична мисия за престижа на най-стария медицински университет у нас, пожела още заместник-министърът.

Бъдещите лекари бяха поздравени от ректора на университета проф. Виктор Златков,  проф. Любен Тотев – председател на Съвета на ректорите, представители на Студентския съвет и на студентите – първокурсници.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“