СЪСТЕЗАНИЕ ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Начало » Последни публикации

13.11.2012

Новата версия на Българското състезание по творческо писане на английски език ще се проведе през пролетта на 2013 г. Състезанието е създадено, за да насърчи българските ученици да мислят творчески, пишат и се забавляват на английски език.

В състезанието могат да участват ученици от 6-ти до 12-ти клас, които учат английски език в държавни и общински училища. Състезанието е разделено по възрастови групи, и темите и изискванията на есетата са различни, в зависимост от възрастта на учениците.

В деня на училищното състезание в рамките на един час участниците пишат есе на английски език по една от зададените интересни теми (примерно, „Ако имахте възможност да елиминирате един звук в света, какъв звук бихте елиминирали?”, „Какво бихте направили с милион дини?” или „Какво щеше да е различно в света, ако всички говореха един и същ език?”). Учениците пишат, без да използват речници, учебници и други ресурси и се оценява предимно творчеството и оригиналността, а не граматиката.

Есетата се оценяват от регионално жури (което се състои от англоговорящи специалисти и учители, и поне един човек, който говори английски като майчин език), а най-добрите есета се изпращат на национално жури, което избира трите най-добри есета от всяка възрастова група.

Българското състезание по творческо писане се провежда за първи път през 2011 г. като част от „Международната олимпиада по писане”, проект на доброволци от Корпус на мира в различни държави. През 2012 г. (втората година на състезанието) повече от 800 български ученици участват със свои есета!

През 2013 г. състезанието се организира от доброволците от Корпус на мира България в сътрудничество с Корпус за образование и развитие - КОРПлюС и с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката.

Повече информация ще можете да намерите на www.corplus.org през м. ноември 2012 г. Регистрацията за състезанието ще започне през декември.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“