ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ОЦЕНКАТА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ДЕЦАТА ЩЕ Е СПРЯМО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ИМ

Начало » Последни публикации

14.09.2018

Министерството на образованието и науката (МОН) и УНИЦЕФ работят по въвеждането на оценка на потребностите на децата и учениците чрез ICF-CY (Международната класификация на функционирането на човека, уврежданията и здравето за деца и младежи, разработена от Световната здравна организация). Оценката се базира на силните страни и възможностите на децата и ще подпомогне изготвянето на планове за подкрепа, заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева на среща с представители на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование и центровете за специална образователна подкрепа. Предстои в началото на януари 2019 г. да започнат обучения на ресурсни учители, които ще прилагат методиката.  

„Специалистите трябва да разпознават и предоставят подкрепа за личностно развитие, която включва допълнително обучение по български език, математика и други предмети за повишаване на резултатите. Тя е особено важна за децата от уязвими групи“, посочи Сачева. Тя обясни, че ранното оценяване на потребностите е приоритетна политика. Министерството проведе обучения на 1739 учители в детските градини в страната за прилагане на скрининг на деца от 3 г. до 3,6 г. „Целта е още от тази възраст да се установяват рисковете от бъдещи обучителни трудности. Обученията ще продължат и през новата учебна година“, подчерта Сачева.

През миналата година в детските градини и общообразователните училища в страната са се обучавали 22 263 деца и ученици. Центровете за подкрепа на процеса на приобщаващо образование са предоставили ресурсно подпомагане на 7583 деца. В петте специални училища – три за деца с увреден слух и две за такива с нарушено зрение, учат 708 ученици. През 2019 г. ще се търсят  възможности за разкриване на нови места за психолози и педагогически съветници в образователните институции. През тази година броят на педагогическите специалисти, предоставящи подкрепа за личностно развитие, беше 3728.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“