ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ НА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В СЛИВЕН

Начало » Последни публикации

21.09.2018

Полигонът в СУ

Деца и ученици от Югоизточна България ще се обучават в два регионални учебно-тренировъчни центъра по безопасност на движението, които ще бъдат разкрити в Професионалната гимназия по механотехника и СУ "Константин Константинов" в Сливен. Двата центъра се създават по съвместен проект на МОН, РУО, ПГМ и СУ "Константин Константинов". Обучението в гимназията ще е за ученици от 8 до 12 клас, а в средното училище - за деца и ученици на възраст от 4 до 14 години. По време на посещението си в Сливен министърът на образованието и науката Красимир Вълчев разгледа основно ремонтираните помещения, предвидени за занятия и тренировки. Предстои оборудването на залите с компютърна техника, тренажори и други необходими за часовете пособия. Полигоните, където ще се извършва практическото обучение, заемат част от дворовете на училищата и вече са разчертани.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“