ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕС ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Начало » Последни публикации

28.09.2018

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева участва в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, част „Научни изследвания”. Основна тема на заседанието бяха правилата за участие, разпространението на резултатите, специфичната програма и стратегическото планиране в следващата 9 Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

Заместник-министърът изрази позицията на България за по-силно обвързване на специфичната програма за осъществяване на "Хоризонт Европа" с изследователската цел на Договора, като подчерта важността на системното консултиране със заинтересованите страни и гражданското общество относно планирането на РП "Хоризонт Европа". България подкрепи синергиите между "Хоризонт Европа", но не само по отношение на капацитета в ЕС13, а хоризонтално за РП бъдещите европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Заместник-министър Ангелиева приветства предложението на Комисията за значително разширяване на действията в частта "Разширяване и споделяне на върхови постижения" особено в бюджетно отношение. Г-жа Ангелиева  призова за единен и приобщаващ подход за разширяване на специфичните мерки за участието на държвите членки от ЕС13 в цялата "Хоризонт Европа". Разширената концепция, която България подкрепя, трябва да поражда повече динамика в цялата европейска научноизследователска и иновационна структура, независимо дали държавата е така наречена „установена“ или „догонваща“. По време на заседанието се обсъди още процесът на стратегическо планиране на съвместните партньорства и мисиите, които са от ключово значение за изпълнението на новата рамкова програма по отношение на фокуса и въздействието й. България ще продължи да разчита на национално и европейско ниво на научна експертиза, която в този случай е незаменима и трябва да бъде основен двигател в процеса на стратегическо планиране.

Г-жа Ангелиева благодари на председателството за приключилите успешно преговори по EuroHPC и одобрението на Регламента, по който Българското председателство постигна общ подход.

           

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“