ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕС ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Начало » Последни публикации

28.09.2018

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева участва в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, част „Научни изследвания”. Основна тема на заседанието бяха правилата за участие, разпространението на резултатите, специфичната програма и стратегическото планиране в следващата 9 Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

Заместник-министърът изрази позицията на България за по-силно обвързване на специфичната програма за осъществяване на "Хоризонт Европа" с изследователската цел на Договора, като подчерта важността на системното консултиране със заинтересованите страни и гражданското общество относно планирането на РП "Хоризонт Европа". България подкрепи синергиите между "Хоризонт Европа", но не само по отношение на капацитета в ЕС13, а хоризонтално за РП бъдещите европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Заместник-министър Ангелиева приветства предложението на Комисията за значително разширяване на действията в частта "Разширяване и споделяне на върхови постижения" особено в бюджетно отношение. Г-жа Ангелиева  призова за единен и приобщаващ подход за разширяване на специфичните мерки за участието на държвите членки от ЕС13 в цялата "Хоризонт Европа". Разширената концепция, която България подкрепя, трябва да поражда повече динамика в цялата европейска научноизследователска и иновационна структура, независимо дали държавата е така наречена „установена“ или „догонваща“. По време на заседанието се обсъди още процесът на стратегическо планиране на съвместните партньорства и мисиите, които са от ключово значение за изпълнението на новата рамкова програма по отношение на фокуса и въздействието й. България ще продължи да разчита на национално и европейско ниво на научна експертиза, която в този случай е незаменима и трябва да бъде основен двигател в процеса на стратегическо планиране.

Г-жа Ангелиева благодари на председателството за приключилите успешно преговори по EuroHPC и одобрението на Регламента, по който Българското председателство постигна общ подход.

           

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“