ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДСТАВИ СВОИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МИСИИ И ПАРТНЬОРСТВАТА В „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“

Начало » Последни публикации

16.10.2018

 

Европейската Комисия представи на министрите с ресор научни изследвания своето предложение за мисии и индустриални партньорства в следващата рамкова програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт Европа" за периода 2021-2027 г. Очаква се те да имат около 10% дял от бюджета през първите години на програмата. Всяка мисия е с прогнозен бюджет от около един до два милиарда евро. От своя страна стана ясно, че партньорствата ще са от 30 до 40% от бюджета.

Комисията определи следните области като потенциални теми за мисии:
Цифровизация – изграждане на първи универсален квантов компютър в Европа и постигане на пробив в разработките за изкуствен интелект; Здраве – намиране на лек против педиатричен рак; Чиста Европа – премахване на пластмасови отпадъци в реки и морета и постигане на първи въглеродно независими градове; Храни и земеделие – постигане на устойчивост в земната почва.

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева оцени положително предложенията на Комисията и подчерта, че в бюджетно отношение мисиите и партньорствата трябва да имат ограничен дял от "Хоризонт Европа". Това би дало повече възможности за участие на българските учени и малки и средни предприятия в конкурси на рамковата програма за научни изследвания и иновации.

Комисията също така предложи 13 възможности за бъдещи партньорства с индустрията. Много от тях се явяват продължители на съществуващи вече такива. Партньорствата обединяват компании, университети, лаборатории, малки и средни предприятия и други групи и организации около големите научни и иновационни предизвикателства, които според Комисията са: Иновации за здраве, вкл. чрез цифрови технологии; Глобално здраве, вкл. чрез връзки на националните научни изследвания в здравето и филантропското финансиране; Ключови цифрови технологии, вкл. изкуствен интелект; Метрология; Управление на въздушното движение, вкл. безпилотни самолети; Авиация за намаляване на емисиите на въглероден диоксид и шума; Железопътен транспорт, вкл. автоматизация и цифровизация; Био-базирани решения, вкл. в биомасата и морските ресурси; Технологии за съхранение на горивни клетки и водородна енергия; Мобилност.

България призовава за поставянето на реалистични и постижими цели. На национално ниво МОН въвежда национални научни програми, чрез които се цели консолидиране на научноизследователския потенциал и концентрацията на ресурси за решаване на важни за обществото проблеми и глобалните предизвикателства.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“