Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на образованието бе подписан между България и Азербайджан

Начало » Последни публикации

31.10.2018

Министърът на образованието и науката на България Красимир Вълчев и министърът на външните работи на Република Азербайджан Елмар Мамадяров подписаха Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на образованието. По този начин двете страни си поставят за цел да задълбочат и разширят традиционно добрите си отношения. Двамата министри подчертаха възходящите двустранни връзки в редица области като енергетика, икономика, търговия и изразиха очаквания за развитие и надграждане на сътрудничеството в образованието. В документа са посочени редица общи инициативи, които ще бъдат насърчавани. Това са студентската и преподавателска мобилност, създаване на съвместни програми между висшите училища, развитие на сътрудничеството между средните училища на България и Азербайджан чрез програми за партньорства и др. Междукултурният обмен също е застъпен, като всяка от страните се ангажира да насърчава изучаването на литературата, историята и културата на другата държава в своите образователни институции. Меморандумът се подписва за срок от пет години. През 2017 г. бяха отбелязани 25 години от установяването на дипломатически отношения между България и Азербайджан. Подписването на Меморандум за разбирателство цели да допринесе за запазването на дългогодишните връзки, както и за активизиране и задълбочаване на двустранните отношения в областта на образованието.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“