ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА ПРЕДСТАВИ НОВАТА РАМКОВА ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“

Начало » Последни публикации

30.10.2018

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева представи новата Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027) на състоялата се в Лабораторния комплекс на София Тех Парк среща с членове на Националната контактна мрежа по РП „Хоризонт 2020“ в присъствието на представители на медиите и служителите, отговорни за връзките с обществеността на Българска академия на науките и на университетите.

Тя представи общата рамка, структурата, целите и инициативите на „Хоризонт Европа“, като обърна специално внимание на елементите на националната позиция, която има за цел да защити интересите и приоритетите както на българските учени, изследователи и участници в иновационната екосистема, така и на европейската научноизследователска общност.

Сред основните приоритети за България са гарантиране на равнопоставеност при участието в проекти по Рамковата програма, мобилността на учените, приобщаващо участие за подобряване на напредъка на изоставащите страни, по-големи инвестиции  за  докторанти и пост-докторанти, по-голям процент финансиране за съвместни проекти с други държави членки на ЕС и ефективна синергия при планиране и финансиране на проекти със средствата и възможностите, които предоставят кохезионните фондове.

Заместник-министър Ангелиева насърчи участниците - представители на научната и академична общност и медиите, да споделят своите предложения, становища и препоръки по съдържанието на „Хоризонт Европа“, за да се постигне съгласувана и единна национална позиция в преговорите.             

Другите три сесии от двудневното интерактивно обучение на тема „Комуникация и обществена ангажираност с науката“ бяха по темите „Начини за  комуникация и предоставяне по достъпен и разбираем начин на информация за научни постижения и резултати“, „Ролята на научния журнализъм и научна комуникация за науката и обществото“, както и информация за актуални възможностите за финансиране, които предоставя сегашната РП „Хоризонт 2020“.

Обучението се проведе във връзка с изпълнение на Оперативния план на първия етап на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 г. С него се цели да се постигне обществена значимост на научните резултати и тяхното припознаване като приоритет за българските медии.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“