МИНИСТЪР ИГНАТОВ ОТКРИ КРЪГЛА МАСА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ за задължителна подготовка по природни науки в начален и в прогимназиален етап

Начало » Последни публикации

25.10.2012

На 25 октомври 2012 г. министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов откри кръгла маса за обсъждане на проекти на учебни програми за задължителна подготовка по природни науки в начален и в прогимназиален етап.

„Темите, които днес ще се обсъждат са изключително важни, защото нашата основна цел е да „ олекотим“ предлагането на една много сложна материя, да „опростим“ начина, по който тази сложна материя се предлага”– каза в началото министър Игнатов. Той подчерта, че умението да се предаде сложно знание на децата на достъпен език е наистина голямо усилие, защото ако човек не може да предаде на едно дете с думи прости за какво се говори в дадена сложна материя, значи че той самият не я разбира. Другата основна задача, която смятам за голямо постижение, е да успеем да свържем отделните науки химия, физика и биология и в съзнанието на нашите деца това да бъде един инструмент с практическа приложимост. Те са абсолютно отделни крепости, между които трудно се градят мостове, особено в съзнанието на по-малките.“ - сподели виждането си като преподавател с дългогодишен опит министър Игнатов. Той изрази визията на ръководството на МОМН здравното образование да е вплетено във всички предмети, по които е възможно да се разглеждат негови аспекти. Министър Игнатов изтъкна и значимостта на знанията в сферата на екологията „не защото това са европейски изисквания, а защото животът го изисква. Знанията по екология правят нашия собствен живот, живота на нашите деца, много по-добър и много по-качествен“ – изрази убедеността си министър Игнатов и благодари на екипите, изготвили проектите на нови учебни програми за задължителна подготовка по природни науки в начален и в прогимназиален етап.

Експерти от МОМН направиха презентации по съответните формати.

На кръглата маса присъстваше г-жа Милена Дамянова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, а в дискусията участваха учители по предметите от КОО „Природни науки и екология” и представители на висши училища.

Разработването на учебните програми се осъществява по проекта „За по-качествено образование“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование“.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“