ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИХАЙЛОВА: КАЧЕСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЩЕ ОСИГУРИ СТАБИЛНА ИКОНОМИКА

Начало » Последни публикации

15.02.2019

Развитието и разширяването на системата на дуалното обучение у нас ще бъде подпомогнато с 14 млн. лева европейски средства. В същото време от държавния бюджет само за настоящата година са предвидени 1,5 млн. лв. за стипендии на учениците в тези паралелки. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова по време на среща от инициативата за граждански диалог „Европа в нашия дом“, която се провежда в Перник. Основен акцент в дискусията беше постигнатият напредък и реализацията на конкретни мерки и политики за осигуряване на качествено образование. Михайлова отбеляза, че е предвидено допълнително финансиране от 6 млн. лв. за паралелки, в които се обучават ученици по професии с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда или на тези, определени в Списъка на защитените специалности.
Работим за качествено образование, защото искаме стабилна икономика, която развива индустриите на високите доходи, нови работни места и благоприятна бизнес среда, подчерта заместник-министър Михайлова.
По време на дискусията бе отбелязано, че през 2019 г. за първи път средната брутна учителска работна заплата изпреварва средната за страната. 1,380 млрд. лв. се инвестират в учителите само в рамките на мандат 2017-2021. Водещата ни задача винаги е била мотивирани, подготвени и подкрепяни учители чрез инвестиции в тяхното развитие и квалификация, заяви Михайлова. Тя допълни, че са осигурени над 65 млн. лв. за квалификация, разширени са и възможностите за финансиране на разходи за транспорт и за наем на учителите. В дискусията бяха обсъдени възможности за връщане на доверието между учители и родители.
Като успешна политика бе посочена работата на екипите от различни институции по Механизма за обхват, в резултат на което близо 40 000 деца са върнати в класната стая. За първи път от шест години насам в Обзора на Европейската комисия за образование и обучение се отбелязва, че делът на преждевременно напусналите обучение млади хора в България намалява от 13.8% на 12.7%, посочи още заместник-министър Михайлова. Тя акцентира и на новите проекти с европейско финансиране, по които ще бъдат реализирани допълнителните обучения за преодоляване на образователните трудности и обучение по български език в училища и детски градини, за които са предвидени 187,5 млн. лв.
Михайлова представи и постигнатото до момента по отношение на реновирането на материалната база на училищата в страната. Предстои модернизирането на още 500 училища и детски градини, като европейските средства за тях възлизат на 700 млн. лв., посочи Михайлова.
В дискусията за образованието участва и председателят на парламентарната комисия по образование и наука Милена Дамянова, народни представители, кметове, общински съветници.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“