МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ПОСЕТИ ГАБРОВО И СЕВЛИЕВО

Начало » Последни публикации

19.02.2019

В рамките на посещението си в Габрово министърът на образованието и науката участва в среща с обществеността, представители на училищата и детските градини в града, с които обсъди предизвикателствата и изпълнените политики в сферата на образованието. Акцент беше поставен на изпълнението на дейностите по интереси, както и на реализираните нови проекти с европейско финансиране. Министър Вълчев съобщи, че предстои да се изпълнят два нови проекта, по които ще бъде осигурена възможност за допълнително обучение на ученици с обучителни затруднения, както и за обучение по български език в детските градини. Основните теми, които бяха засегнати в дискусията, бяха свързани с увеличението на учителските възнаграждения, развитие на професионалното образование и насърчаване използването на технологии в училищата.

На среща в Севлиево с представители на училища, детски градини и социални партньори беше обсъдена дейността на екипите по механизма за обхващане на деца в образователната система. Пред министъра директорите на образователни институции поставиха въпроса за модернизиране и обновяване на материалната база.

“Над 500 училища ще получат европейско финансиране за модернизация на материално-техническата база”, посочи министър Вълчев. Той посети и ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ в града, където в момента има три паралелки дуално обучение, а училището разполага с осем специализирани кабинети и лаборатории по професионални направления.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“