МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ПОСЕТИ ГАБРОВО И СЕВЛИЕВО

Начало » Последни публикации

19.02.2019

В рамките на посещението си в Габрово министърът на образованието и науката участва в среща с обществеността, представители на училищата и детските градини в града, с които обсъди предизвикателствата и изпълнените политики в сферата на образованието. Акцент беше поставен на изпълнението на дейностите по интереси, както и на реализираните нови проекти с европейско финансиране. Министър Вълчев съобщи, че предстои да се изпълнят два нови проекта, по които ще бъде осигурена възможност за допълнително обучение на ученици с обучителни затруднения, както и за обучение по български език в детските градини. Основните теми, които бяха засегнати в дискусията, бяха свързани с увеличението на учителските възнаграждения, развитие на професионалното образование и насърчаване използването на технологии в училищата.

На среща в Севлиево с представители на училища, детски градини и социални партньори беше обсъдена дейността на екипите по механизма за обхващане на деца в образователната система. Пред министъра директорите на образователни институции поставиха въпроса за модернизиране и обновяване на материалната база.

“Над 500 училища ще получат европейско финансиране за модернизация на материално-техническата база”, посочи министър Вълчев. Той посети и ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ в града, където в момента има три паралелки дуално обучение, а училището разполага с осем специализирани кабинети и лаборатории по професионални направления.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“