ДЕНИЦА САЧЕВА: С НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЦЕЛИМ ДА МОТИВИРАМЕ ПОВЕЧЕ МЛАДИ ХОРА ДА СТАВАТ УЧИТЕЛИ

Начало » Последни публикации

20.02.2019

"Една от основните задачи пред Министерството на образованието и науката е да мотивира повече млади хора с добри образователни резултати да стават учители". Това каза заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева по време среща на тема "Образование" в Самоков.

По думите й има увеличение на студентите в направленията "Педагогика" и "Педагогиката на обучението по...", но те все още не са достатъчни да покрият бъдещия недостиг на кадри в системата. В следващите 8г. се очаква да се пенсионират над 30 000 педагогически специалисти, а бъдещите учители в университетите са малко над 20 000.

Заради това Министерството разработи национална програма "Мотивирани учители", която ще позволява на хора, завършили физика, химия или математика, да завършат бързи квалификационни курсове и да придобият педагогическа правоспособност. "Заедно с това ще бъде сформиран корпус от добри учители, които ще бъдат изпращани да преподават в училища с концентрация на деца със слаби резултати", обясни Сачева. Предвижда се тези учители да имат поне 8-годишен стаж. За участието си в този "корпус" те ще бъдат подпомагани финансово, като ще получават до 500 лв. над трудовите си възнаграждения.

Заместник-министърът представи още националната програма "IT бизнесът преподава", чрез която специалисти от технологични компании ще могат да преподават заедно с учителите по определени теми в часовете по информационни технологии. Учителите по предмета ще могат да преминават стажове в IT форми, за да придобиват повече знания и по-голяма квалификация.

По време на срещата народният представител Галя Захариева посочи, че правителството иска преподавателите да са мотивирани и да работят в добра среда. "Има последователност в грижата и политиките, насочени към учителите", каза още тя.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“