ТАНЯ МИХАЙЛОВА: БЪЛГАРИЯ ПРЕВРЪЩА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ В ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА НА МОН

Начало » Последни публикации

14.03.2019

България успява да превърне добрите практики от реализацията на различни проекти в бъдещи политики в образованието. Това заяви заместник-министърът на образованието и наука Таня Михайлова при представянето на резултатите от проекта „Нов път за нови таланти в преподаването“, в който са участвали 15 организации от 5 държави. Подготовката на учители чрез иновативни магистърски програми и учене чрез практика е осъществена от фондация „Заедно в час“ в партньорство с МОН и ПУ „Паисий Хилендарски“. Двугодишният проект е съфинансиран от програма „Еразъм+“ на ЕС. Глобалната ни цел е мотивирани, креативни учители, които дават всичко от себе си в класната стая, каза заместник-министърът. Тя даде като пример за превръщането на успешната проектна дейност в политика на МОН новата Национална програма „Мотивирани учители“. Целта е чрез нея да се привлекат в училище специалисти в различни области да преподават предмети, за които липсват кадри - математика, астрономия и физика, информационни технологии, чужди езици. Така 100 души ще могат да придобият умения за педагогическа работа.

Заместник-министърът отбеляза като успех за България факта, че включилите се в проекта „Нов път за нови таланти в преподаването“ се чувстват по-уверени, когато влизат в класната стая, а адаптивният период при тях преминава много по-успешно и безпроблемно. Участвалите в обучението българи са показали и значително по-добри знания по педагогика в сравнение с традиционно обучените педагози. Представили са се добре на изпитите и това е добър атестат за правилната насока на този проект. По време на представянето на резултатите бяха обсъдени ролята на засиленото практическо обучение в реална среда и на наставничеството в началото на кариерата на учителите.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“