МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА СА ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ПРЕДИЗИВИКАТЕЛСТВАТА НА ДИГИТАЛНОТО ВРЕМЕ

Начало » Последни публикации

05.04.2019

"Висшите училища са изправени пред отговорността да обучават своите студенти да са създатели на  дигитално съдържание и да ги превърнат в лидери на промяната в индустрията, държавата и обществото като запазват човешката етика и природа.“ Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на публична лекция в рамките на  Masterclass 4.0 в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, организиран от КНСБ и висшето училище. Акцентът е върху развитието на работната сила на пазара на труда и с него трябва да се променят и системите на образованието. Целта е днешните ученици и студенти да са подготвени за живот, който в много голяма степен ще бъде базиран на взаимодействие с машини. А тази техника ще изисква програмиране, развитие и управление.

"Висшите училища трябва да предприемат хоризонтални мерки за насърчаване на иновациите, креативността и да развиват качествени научни изследвания, да работят съвместно с европейските университетски мрежи и с бизнеса“, подчерта министърът на образованието и науката. Той допълни, че инвестициите в оборудването са една от големите стъпки пред висшите училища, когато става дума за дигитализация на висшето образование. Другите са – инвестиции в млади учени и преподаватели, за които започва Национална научна програма с бюджет от 15 милиона лева за тригодишен период.  Малък научен пробив ще води до генериране на милиарди доходи и до изключително бързо развитие на стартиращи компании, каза още Вълчев.

Той посочи и нарастващия брой на обучаваните студенти по програми за ИКТ технологии - към първия семестър на учебната 2018-2019 година той e 14 885. Този сектор е показателен пример за положителни резултати от образователната работа дори в настоящия момент, защото в него е налице и тенденция за негативна миграция сред завършилите.

Според министър Вълчев висшите училища все повече ще се изправят и пред предизвикателствата да подготвят студенти за киберсигурност, дигитална медийна грамотност и дигитално гражданство и най-вече за развитие на уменията за създаване и управление на устройства с изкуствен интелект.

Като предпоставки за пренасочването към дигиталните предизвикателства от страна на МОН се предприемат редица мерки още от най-раните етапи на образованието, заяви министърът.  Въведено е компютърно моделиране в трети клас, като предстои то да се разширява и към първи клас. Учениците в гимназиален етап могат да се обучават по програма за приложни програмисти. През настоящата година стартира нова национална програма – „IT бизнесът преподава“, с която специалисти от IT компании ще могат да се включат в преподаването на определени модули от материала по информационни технологии. Започва и голям проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за дигитализация на средното образование, в който са предвидени средства за създаване на отворен облак с учебно съдържание.

Красимир Вълчев припомни, че България има силни традиции от над половин век в разработването и развитието на иновации и информационни технологии. Необходимо е обаче адаптиране, промени в начина на мислене и споделяне на знанията от страна на университетите, науката, бизнеса, родителите, децата, администрацията, за да се постигне технологично и иновативно предимство, каза още министърът.

По време на срещата председателят на КНСБ Пламен Димитров се обяви за започване на широка програма за дигитално ограмотяване на цялостната работна сила в страната. Според него е напълно реално в рамките на петгодишен период да се предприемат стъпки за квалификация на участващите в пазара на труда.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“