ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕДНОГОДИШНО ОБУЧЕНИЕ НА НАШИ УЧЕНИЦИ В САЩ ПО ПРОГРАМА YES

Начало » Последни публикации

04.10.2012

Американският съвет за международно образование обявява конкурс за участие в програмата за обучение на ученици YES през учебната 2012/2013 година. Програмата за обмен на ученици YES стартира през октомври 2002 година с няколко основни цели: да насърчи разбирателството сред младежи от подбрани за участие в програмата страни и американски ученици, да стимулира развитието на толерантност, зачитане и уважение сред представители на различни етнически, религиозни и културни общности, да подпомогне младите хора да изявят лидерските си заложби и умения и т.н. България е една от страните, избрана да участва в програмата. Вече няколко години наши ученици имат възможност за едногодишно обучение в САЩ по програма YES. Обучението се спонсорира от правителството на САЩ. На избраните ученици се предлагат: безплатен двупосочен билет, едногодишен престой в подбрано американскo семейство и обучение в училище, месечна стипендия за участие в обществени дейности, медицинска застраховка и др. Програмата е насочена към 15–17 годишни ученици, включително и ученици с увреждания, които са в първата или втората година от гимназиалния етап с добро и отлично представяне в училище по преценка на преподавателите, изучавали са английски език, отговарят на условията за получаване на виза, граждани са на някоя от подбраните страни, в които програмата се осъществява, не са били за повече от три месеца през последните пет години в САЩ, нито са подавали документи да емигрират в САЩ. След изтичане на визата за периода за едногодишен обмен според програмата, визата на учениците не подлежи на удължаване и учениците следва да се върнат в собствената си страна.

Подробности за участието в конкурса може на намерите в раздел „Конкурси” на страницата на МОМН.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“