ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕДНОГОДИШНО ОБУЧЕНИЕ НА НАШИ УЧЕНИЦИ В САЩ ПО ПРОГРАМА YES

Начало » Последни публикации

04.10.2012

Американският съвет за международно образование обявява конкурс за участие в програмата за обучение на ученици YES през учебната 2012/2013 година. Програмата за обмен на ученици YES стартира през октомври 2002 година с няколко основни цели: да насърчи разбирателството сред младежи от подбрани за участие в програмата страни и американски ученици, да стимулира развитието на толерантност, зачитане и уважение сред представители на различни етнически, религиозни и културни общности, да подпомогне младите хора да изявят лидерските си заложби и умения и т.н. България е една от страните, избрана да участва в програмата. Вече няколко години наши ученици имат възможност за едногодишно обучение в САЩ по програма YES. Обучението се спонсорира от правителството на САЩ. На избраните ученици се предлагат: безплатен двупосочен билет, едногодишен престой в подбрано американскo семейство и обучение в училище, месечна стипендия за участие в обществени дейности, медицинска застраховка и др. Програмата е насочена към 15–17 годишни ученици, включително и ученици с увреждания, които са в първата или втората година от гимназиалния етап с добро и отлично представяне в училище по преценка на преподавателите, изучавали са английски език, отговарят на условията за получаване на виза, граждани са на някоя от подбраните страни, в които програмата се осъществява, не са били за повече от три месеца през последните пет години в САЩ, нито са подавали документи да емигрират в САЩ. След изтичане на визата за периода за едногодишен обмен според програмата, визата на учениците не подлежи на удължаване и учениците следва да се върнат в собствената си страна.

Подробности за участието в конкурса може на намерите в раздел „Конкурси” на страницата на МОМН.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“