ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ОТВАРЯНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ КЪМ СТРУКТУРИТЕ НА ДЪРЖАВАТА И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО

Начало » Последни публикации

14.06.2019

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени училища и прокуратури“ е изключително полезна и смислена за нашата система и трябва да се разширява. Това заяви заместник-министър Таня Михайлова по време на национална конференция, организирана от Висшия съдебен съвет.В рамките на три години в програмата са се включили 15 хиляди ученици. Таня Михайлова отбеляза, че отварянето на българското училище към структурите на държавата и гражданското общество е изключително важно. По думите на заместник-министъра принципите на правовата държава не може да се изучават само теоретично. Затова и най-успешните практики в програмата са тези, в които се дава възможност на учениците да участват в симулиране на съдебен процес, да обсъждат реални казуси и да взимат решения по тях. Така може да пробуждаме критично мислене и съзнателно отношение към проблемите, посочи Таня Михайлова. Според нея критичното мислене е най-ефективна противоотрова срещу фалшивите новини. Един от пътищата за развитие на програмата е нейното разширяване в прогимназиалния етап на училищното образование. Учениците от тази възраст имат необходимост от осъзнаване на ценностите на семейството, обществото и държавата и включването им ще бъде една добра крачка по този път, отбеляза заместник-министърът на образованието и науката. Тя посочи, че политиката на МОН е за все по-голяма отвореност на училищата към други институции. „Ученето се случва не само в класната стая, но и в истинския живот. Имаме програми, чрез които стимулираме посещения на предприятия, институции, фирми, музеи и културни институции – галерии и спектакли“, припомни Таня Михайлова. Тя благодари на всички, ангажирани с издигането на авторитета на институциите в България, и на Висшия съдебен съвет за неговото партньорство с българското училищно образование.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“