ТАНЯ МИХАЙЛОВА: В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ТРЯБВА ДА РАЗВИВАМЕ УМЕНИЯ, КОИТО ДА ПОЗВОЛЯТ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ

Начало » Последни публикации

18.06.2019

Трябва да се съсредоточим върху развиване на умения у учениците в професионалното образование, за да могат да се реализират във всяка една сфера, която изберат. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова при откриването на националната конференция „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“. Тя бе организирана от Националната агенция за професионално образование и обучение, която е представител за България на европейската мрежа за обмен на опит в тази област. По думите на заместник-министъра усилията на всички партньори са насочени към това професионалното образование да се развива, да бъде по-гъвкаво и по-адаптивно, за което ще помогнат направените промени в законодателството. Таня Михайлова отбеляза като положителен факт и това, че преди 10 години у нас е приета системата за кредити. Тя очаква занапред партньорството между различните институции и организации да се развива в посока оценяването на дадените умения и реализацията на получилите професионално образование. По време на форума бяха представени българските достижения и идеи за модернизиране на професионалното образование, добри практики в кариерното ориентиране и консултиране в дигитална среда.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“