ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: РАЗКРИХМЕ ДВЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ В УЧИЛИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ

Начало » Последни публикации

22.10.2019

Две професионални паралелки бяха разкрити през тази учебна година в специалните училища за деца с нарушено зрение в страната. В училище „Луи Брайл“ в София шест деца се обучават за работници в керамичното производство. Още толкова възпитаници на училище „Д-р Иван Шишманов“ във Варна учат за придобиване на квалификация по професия „Работник в озеленяването“.

Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева на откриването на VII Балканска ICEVI конференция на тема “Свободен достъп, реално образователно включване и неограничени технологии”. По думите й кариерното ориентиране на тези деца съвместно със заниманията по интереси са акцент в работата на Министерството на образованието и науката. Заместник-министърът посочи, че МОН осигурява средства за обща и допълнителна подкрепа за децата и учениците от ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори и др.

В същото врене се инвестира в създаването на съвременна образователна среда с нови образователни и дигитални ресурси и технологии и в развитие на способностите и дарбите на децата. Според Деница Сачева в училищните екипи за подкрепа могат да се включват помощник учители, а родителите трябва да са партньор в процеса на приобщаващо образование. „В последните години се засили участието им не само при оценката на индивидуалните потребности на детето, а и в изпълнението на плана за подкрепа“, подчерта тя.

Предстои да бъде разработен проект, насочен към около 20 000 деца и ученици със специални потребности. Вече е факт и проект „Образование за утрешния ден“, насочен към дигитализация на средното образование. В него е предвидено пилотно въвеждане на асистиращи технологии за приобщаващо образование.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“