МОН ПОЛУЧИ НАГРАДА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ

Начало » Последни публикации

25.10.2019

През последните години инвестирахме много в образование и научни изследвания в областта на медицината, клиничните изследвания и персонализираната медицина. Миналата година финализирахме и пълноправното си членство в Европейския регистър на клиничните изпитвания, който е основна структура за подобен вид изследвания. Това каза заместник-министърът на образованието и науката по време на Втората Балканска конференция по персонализирана медицина, на която МОН получи Първата награда за цялостен принос в категория „Институции“ в подкрепа на развитието на персонализираната медицина в България. Заместник-министър Ангелиева допълни, че се финансира и научна инфраструктура за медицински изследвания, а с помощта на европейските структурни фондове се изграждат и два центъра за върхови научни постижения. Смятам, че човешкият капитал трябва да е основният ни приоритет, защото разполагаме с фантастични умове, които правят научни изследвания в областта и България има огромен потенциал за развитие. Следващата ни мисия ще е да свържем изследователите в сектора на персонализираната медицина, които да работят в партньорство и да си сътрудничат, каза още Ангелиева. Министерството на образованието и науката бе удостоено с наградата заради приноса си към присъединяването на България към Декларацията „Достъп до най-малко един милион генома в ЕС до 2022 г“ и за осъществяването на проектите за изграждане на центрове за компетентност към медицинските университети в София, Пловдив, Плевен и Варна. „Тази награда е признание за целия екип на МОН. Тя ще ни направи по-видими и е голяма отговорност, която ни задължава да не спираме да работим. Вярвам, че обменянето на добри практики и опит тук на Балканите ще ни развие и свърже региона“, каза заместник-министър Ангелиева. Тя допълни, че в следващата рамкова програма за научни изследвания „Хоризонт Европа“ голяма част ще е посветена именно на клъстер „Здраве“ и това е предпоставка за много нови възможности за научни изследвания и открития в областта, а те от своя страна ще доведат до повишаване качеството на живот на хората. Еврокомисар Мария Габриел представи ключовите дейности на Европейската комисия за подобряване на здравните грижи чрез по-добро събиране и обмен на данни, инвестиции в борба с редки и тежки заболявания и научни изследвания в областта на медицината. Тя заяви, че приблизително 30 милиона европейци са диагностицирани с редки заболявания, като 80 на сто от тях са наследствени. Еврокомисарят ще настоява за повече инвестиции в здравеопазването, използването на изкуствения интелект и стимулиране на връзката не само между държавите, но и между различните специалности в медицината. Мария Габриел обяви, че предстои кандидатстването по програма за 35 милиона евро, за разработването на геномните бази данни. Целта на форума, организиран от Българския алианс за прецизирана и персонализирана медицина е да се споделят добри практики в областта на персонализираната медицина и да се обсъдят възможностите за партньорство между страните от Балканския регион.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“