МОН ПРЕДЛАГА СТУДЕНТИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ДИАСПОРА ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Начало » Последни публикации

30.10.2019

Освобождаване от такси за обучение на всички студенти от българската диаспора в Албания, Косово, Молдова, Северна Македония, Украйна и Сърбия, които са приети по актове на МС в български държавни висши училища, предвижда проект на МОН за промени в 4 нормативни акта. До момента тези студенти заплащат такса за обучението си като българските граждани, освен ако с конкретната държава, чийто граждани са, няма двустранна договореност за освобождаване от такива такси за обучение. Студентите от Албания, Косово, Молдова, Северна Македония, Украйна и Сърбия получават сега и стипендии от 240 лева през първата година от следването.

Друго облекчение за кандидат-студентите, което се предвижда, е те да могат да подават документи и участват в класиране и чрез интернет базиран портал.

Когато в образуването на състезателния бал участва оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование на кандидата липсва такава, Академичният съвет на всяко висше училище ще може да реши за отделни специалности вместо нея за балообразуваща да бъде взета оценката от държавен зрелостен изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата, и оценката от успешно положен тест по български език. Това ще важи за кандидат-студенти, които през последните години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища не по-малко от 3 години.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“