ОСЕМ УЧИТЕЛИ ПОЛУЧИХА НАГРАДИТЕ НА МОН „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“

Начало » Последни публикации

31.10.2019

Министерството на образованието и науката отличи осем учители от страната с наградата „Константин Величков“ за принос в развитието на образователната система. Номинациите тази година бяха 69, а за първи път беше връчена награда на победителя от първия конкурса за най-добър час в музей. Получи я Нина Караиванова от ОУ „Екзарх Антим I” в Пловдив за час по Околен свят за второкласници, проведен в Етнографския музей в града.

В категорията „Работа с ученици с изявени дарби“ бяха отличени Зарка Гайдарова от СУ „Вичо Грънчаров“ в Горна Оряховица и Гергана Николова от ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ в Бургас. Двете учителки развиват таланта на децата в областта на математиката и прилагат иновативни подходи в обучението. Победителите в категория „Постижения в работата с деца и ученици за преодоляване на проблемно поведение“ също са двама. Учителят по английски език в ОУ „Христо Ботев“ в село Камбурово, община Омуртаг Евгени Колев беше награден заради активната си работа по Механизма за обхват на деца и ученици и за преодоляването на ефектите от сегрегацията в училището.

Педагогическият съветник на Професионалната гимназия по селско стопанство и икономика „Христо Ботев“ в Свиленград Нели Щерева пък консултира деца с проблемно поведение за кариерна ориентация и ги насочва към занимания по интереси. За принос в развитието на способностите на децата в науките, технологиите, предприемаческите умения, изкуствата, спорта и други бяха наградени трима учители – Елка Трифонова от Гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ във Видин, зам.-директорът по учебно-производствена дейност в Професионалната търговска гимназия „Н.Й.Вапцаров” във Враца Мариана Павлова и Цецка Маркова-Енчева от Средно училище с преподаване на немски ези „Фридрих Шилер“ в Русе.Носителите на наградата „Константин Величков“ получиха грамоти, книги, както и по 1000 лв. парична награда.

Те бяха поздравени от заместник-министър Таня Михайлова за предстоящия Ден на будителите. По думите й учителите са строителите на Съвременна България, които я изграждат с любов и търпение.“Нашите ученици трябва да бъдат подготвени за живота. Предвиждаме да разширим програмата за превръщането на музеите, галериите, театрите в образователна среда и с дейността на библиотеките. Това са местата, където освен знание може да се възпитава и отношение към заобикалящия ни свят“, каза Михайлова.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“