ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: УВЕЛИЧИХМЕ ДВА ПЪТИ БРОЯ НА ПСИХОЛОЗИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ В УЧИЛИЩАТА

Начало » Последни публикации

04.11.2019

Два пъти се е увеличил броят на училищните психолози и педагогически съветници в страната за последните две години в резултат на целенасочената политика на Министерството на образованието и науката. В момента те са 1600, заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева на Втората международна конференция "Допълваща и алтернативна комуникация".

Тя посочи, че в системата постепенно постъпват на работа повече ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, учители на деца с нарушено зрение и с умствена изостаналост, педагогически съветници и др. „Те са 3933 в училищата и детските градини и още 931 в Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. В същото време все още техният брой е недостатъчен, тъй като децата със специални образователни потребности (СОП) са 20 368“, каза Сачева. По думите й Министерството инвестира средства в създаване на по-добри условия за обучението на тези деца.

По стартиращия проект „Образование за утрешния ден“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ се предвижда изграждане на защитена образователна среда за деца със СОП. Тя ще включва интерактивни дъски, интерактивни маси в детските градини, таблети, мултимедийни проектори, дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание и др. През тази година по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ бяха финансирани 38 проекта на Центровете за специална образователна подкрепа на обща стойност 1,6 млн. лв. С тях ще бъдат закупени специализирани уреди , техника, софтуерни продукти, дидактически материали за по-доброто обучение на децата.

„Предстои разработването на проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ по Оперативната програма, като част от дейностите ще бъдат насочени към функционалната оценка на индивидуалните потребности, специализирани обучения, работа със семействата и децата със специално потребности и др.“, допълни заместник-министър Сачева.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“