ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА РИСУВА ЗАЕДНО С ДЕЦАТА „СВОЯТА МЕЧТА ЗА СВОЕТО УЧИЛИЩЕ” ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА НАРЪЧНИКА ЗА РОДИТЕЛИ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ „ДОБРЕ ДОШЛИ В УЧИЛИЩЕ, РОДИТЕЛИ”

Начало » Последни публикации

13.09.2012

На 13 септември 2012 година, заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова участва в представянето на новото издание на Наръчник за родители на първокласници „ Добре дошли в училище, родители”.

Заместник-министър Дамянова поздрави гостите и участниците в събитието и се обърна към създателите на наръчника с думите: „Използвам възможността да благодаря на Асоциация „Родители” за доброто партньорство, израз на което е и тази книжка. Екипът на министерството насърчава и ще насърчава винаги такива инициативи, защото започването на училището е важен момент за детето, което навлиза в един изключителен и нов период от живота си. В отношението си към децата трябва да имаме общи цели, общи действия, тъй като мисията ни е обща. Пожелавам на родителите и учителите да си говорят повече, да общуват повече помежду си в името на децата. Именно така заедно ще преодолеем агресията и негативните явления в училище”.

Председателят на УС на Асоциация „Родители” Цвета Брестничка благодари от името на организаторите на събитието за подкрепата на МОМН, чрез която наръчникът тази година ще достигне до родителите на всички първокласници.

Изданието „Добре дошли в училище, родители“ е пътеводител за семейството в света на училището. Целта му е да даде обща визия за това как да се насочват и наглеждат първите стъпки на децата в училищната среда, която е съвсем нова за тях, за преодоляване на трудностите и сложните взаимоотношения между семейството и училището Наръчникът има за цел да подбуди диалог между родители и учители, като не се стреми да дава универсални рецепти, а да се задават въпроси, отговорите на които да се търсят съвместно.

Темите в наръчника са фокусирани върху здравословното поведение на децата в училище, като разглежда не само физическите, но и психическите и социалните аспекти на училищния живот. Родителите могат да получат полезна информация за храненето и дневния режим на децата, как да им се помогне да се научат да учат, как да използват джобните пари, мобилните телефони, безопасното ползване на интернет, как да се разговаря с учителите и класния ръководител, как да се помогне на детето да изгради приятелски отношения със съучениците си и т.н.

На събитието присъстваха представители на Асоциация „Родители”, на Министерството на образованието, младежта и науката, на Виваком, директорът, ученици, учители и родители от 42 ОУ „ Хаджи Димитър” в София.

След представянето на наръчника присъстващите деца, някои от възрастните и заместник-министър Дамянова нарисуваха „своята мечта за своето училище”. Рисунките бяха много разнообразни и творчески, а някои дори смели. Едно от децата нарисува „училище – кораб”, който пътува за Хаваите, а то изучава математика на него. Друго си представи училището във форма на гъба, а трето нарисува рок-група и пожела след всеки учебен час за започва „рок енд рол”.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“