ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА АРХЕОЛОГИЯТА И БИОАРХЕОЛОГИЯТА

Начало » Последни публикации

05.09.2012

Американският научен център в София (ARCS) кани желаещите да кандидатстват с проекти по програмата за Международно сътрудничество в областта на археологията и биоархеологията (ICAB), която се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Програмата насърчава международното сътрудничество на учени от България, САЩ, както и от други държави, особено от Балканския полуостров. Тя финансира археологически и биоархеологически изследвания, включително теренна, музейна и лабораторна работа. Стимулират се проучвания на изследователи, които експлоатират и разработват иновативни аналитични методи и биха допринесли за развитието на научните изследвания, свързани с човешкото минало. Насърчават се проекти, които предоставят възможности за обучение на студенти и докторанти.

Условия и детайли по участието в конкурса

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“