УЧИТЕЛИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА ОЦЕНЯВАТ ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИЦИ ЕЛЕКТРОННО

Начало » Последни публикации

28.04.2020

 

Оценяването на проектите на учебници от учителите ще може да се извършва по електронен път, предвиждат обнародваните в Държавен вестник промени в Наредбата за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Преподавателите ще могат да се запознаят с наличните проекти на учебници, предоставени в електронно четим вариант на посочени от издателствата интернет адреси.

До този момент авторите (издателствата) разпространяваха до всяко училище, в което се изучава съответния учебен предмет, проектите на учебник и/или учебен комплект под формата на готово книжно тяло. С промяната, наложена от предприетите мерки в извънредното положение, се създава възможност проектите да могат да се предоставят на учителите под формата на електронно четим вариант. Формата ще се определя за всяка процедура със заповед на министъра на образованието и науката.

С измененията в наредбата се въвежда изискване и по отношение на съдържанието на учебниците, което не трябва да надвишава съответната учебна програма (теми, нови понятия и др.).

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“