КОРЕЙСКИ МЛАДЕЖИ НА ПОСЕЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Начало » Последни публикации

08.08.2012

На 8 август 2012 г., в Министерството на образованието, младежта и науката, заместник–м инистър Петя Евтимова, приветства младежка делегация, водена от представител на Министерството на семейството и равенството между половете на Република Южна Корея. Бе представена кратка културна програма с традиционни корейски бойни изкуства и песни.

Посещението е в изпълнение на Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на младежта между Република България и Република Южна Корея. Двете страни ежегодно осъществяват посещения за обмяна на опит на делегации, съставени от експерти в областта на младежката политика и представители на младите хора.

През следващите дни гостите от Южна Корея ще се срещнат с представители на младежки организации в страната и ще имат възможност да се запознаят с българската история и култура.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“