СТАРТИРА ПОДГОТОВКАТА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ В КОНКУРСА ЗА ДИГИТАЛНИ НОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Начало » Последни публикации

08.05.2020

 

Учители - дигитални новатори в образованието ще бъдат отличени в четири категории – за иновативен подход в преподаването, най-добре посрещната учебна програма, използвани технологични иновации при преподаването и умножаване на иновативните практики.

Това ще стане в рамките на конкурса „Дигитални новатори в образованието“, който цели да отличи и насърчи използването на добри практики в дистанционното обучение.

В надпреварата могат да участват всички учители, които преподават на ученици от 1-ви до 12-ти клас по учебни дисциплини, включени в учебните програми на Министерството на образованието и науката.

Всеки преподавател може да бъде номиниран или да се самономинира в една или повече категории.

Регистрацията за участие в конкурса ще започне веднага след обявяване края на извънредното положение. Дотогава учителите могат да подготвят материалите, с които ще кандидатстват.

В категория иновативен подход за преподаване ще се оценява интерактивността при преподаването и използването на специални средства като видео клипове, игри, викторини.

В категорията за най-добре посрещната учебна програма от ученици и родители ще се търси балансът между преподаване, методи на оценяване и степента на усвояване на материала от учениците, както и иновативния подход в индивидуалната работа с учениците.

В категорията за технологични иновации ще бъдат отличени преподаватели, които прилагат ИКТ в цялостния обучителен процес и имат принос за приобщаване на дигиталните технологии на семействата на учениците.

Последната категория е за т.нар. „мултиплициране на иновативните учебни решения“, или с други думи успешните практики на педагога следва да са многократно използвани от други учители и училища.

В подкрепа към кандидатурите ще се приемат линкове към мнения, референции, коментари от ученици и родители в социалните мрежи Facebook, LinkedIn, както и в учебни платформи, получени по имeйл, резултати от тестове, видео материали, линкове към материали и видеоматериали.

Конкурсът „Дигитални новатори в образованието“ се провежда под патронажа на Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Конкурсът се организира от Българската асоциация по информационни технологии /БАИТ/.

Допълнително ще бъде предоставена информация с подробности за кандидатстването и наградите, осигурени от фирми, членове на БАИТ. Подробна информация за конкурса може да бъде намерена на www.bait.bg.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“