ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕС ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Начало » Последни публикации

02.06.2020

„Кризата, породена от разпространението на Ковид-19, доказа необходимостта от нови механизми за сътрудничество в науката и иновациите. Свободното движение на учени и данни ще помогне за приобщаването на всички национални научни общности в Европейското научноизследователско пространство. Затова усилията ни трябва да са насочени към създаването на екипи, които да участват в програми и проекти. Необходимо е да се ускори и развитието на Европейския облак за отворена наука, както и придобиването на дигитални и цифрови умения от страна на учените.“

Това каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева по време на неформалната видеоконференция на Съвета на ЕС по конкурентоспособност в част „Научни изследвания“.

Според нея ролята на научните организации и висшите училища е решаваща за формирането и развитието на научен капацитет в целия Европейски съюз, както и за трансфера на знания и иновации.

По думите на заместник-министъра сега повече от всякога е необходимо да се създадат допирни точки между Европейските структурни и инвестиционни фондове и Рамковата програма за научни изследвания и иновации.

Участниците във видеоконференцията обсъдиха и бъдещето на работните места в държавите-членки.

В рамките на заседанието българският еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел обобщи предприетите от Европейската комисия инициативи и дейности и техните резултати по отношение на кризата.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“