НОВ КОНКУРС НА ФНИ ЩЕ ФИНАНСИРА ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ, СВЪРЗАНИ С ПАНДЕМИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС

Начало » Последни публикации

03.06.2020

Фонд „Научни изследвания“ стартира процедурата по кандидатстване на научни проекти, свързани с медицински, социално-икономическите и образователни предизвикателства, породени от разпространението на COVID-19.

Целта на конкурса е в кратък срок да се отговори на необходимостта от провеждането на фундаментални научни изследвания, които да отговорят на обществените проблеми, предизвикани от пандемията.

Конкурсът е с бюджет 1 800 000 лв., от които 1 560 000 лв. за медико-биологични изследвания и 240 000 лв. за социални, икономически и образователни проекти. Те ще са с продължителност до 24 месеца, а срокът за кандидатстване по електронен път е до 23-ти юни.

Повече информация, насоки и образци на документи за кандидатстване ще откриете на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/1135.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“