ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА „МЛАДЕЖТА В ДВИЖЕНИЕ” СЕ ПРОВЕЖДА В БУРГАС

Начало » Последни публикации

02.08.2012

На 2 август 2012 г. Филип Хат, експерт по „Младежта в движение” от Европейската комисия официално откри изложение на инициативата „Младежта в движение“ на ЕК, което ще продължи до 5 август в Морската градина в гр. Бургас.

На събитието присъстваха Огнян Златев, ръководител на отдел „Комуникации” при Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия; Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, Петя Евтимова, зам.-министър на образованието, младежта и науката и Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика.

В своето приветствие към младите хора г-жа Петя Евтимова подчерта, че през последните години министерството е приело важни документи като Закона за младежта и Националната стратегията за младежта, в които намират отражение основните принципи на инициативата „Младежта в движение”.

По време на изложението ще бъдат представени европейските програми за образование, обучение, мобилност, доброволчество и заетост на младите хора, реализирани в България. С презентации ще участват Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта, Националният център „Европейски младежки програми и инициативи”, Представителството на Европейската комисия в България, Центърът за развитие на човешките ресурси, Община Бургас.

Шатрата ще бъде отворена за посетители от 10:00 до 21:00 ч.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“