МИНИСТЪР ИГНАТОВ: БЪЛГАРИЯ Е МАЛКА ПО ТЕРИТОРИЯ, НО Е МНОГО СИЛНА КАТО ОБРАЗОВАТЕЛЕН И НАУЧЕН ЦЕНТЪР В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Начало » Последни публикации

02.08.2012

На 2 август 2012 г. министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов посети Националния природонаучен музей към БАН. Преди да се запознае с новостите в експозицията и фондовете на музея, министър Игнатов аргументира визитите си в институти на БАН с подготвянето на проект за оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той сподели: „Аз съм тук, за да потвърдя това, което казах и преди няколко дни. България, независимо от кризата, продължава да бъде лидер като образователен и научен център в Югоизточна Европа. Имам за цел да укрепя още повече този сектор. Секторът се укрепва по няколко начина: с по-добро финансиране, с по-добра организация, с повишаване на авторитета на всичките тези институции. През последните три години осъществихме доста реформи в сферата.“

Министър Игнатов изтъкна значението на Националния природонаучен музей, който е една изключителна съкровищница за България. Той подчерта, че това се отнася за цялата институция Българска академия на науките и добави: „Стъпка по стъпка ние трябва да укрепим този сектор и да го развиваме, защото това е не само наша национална гордост, но е и елемент на националната ни сигурност и мощ. Защото България може да е малка по територия, обаче е много силна като образователен и научен център.“

„За мен е добър знак интересът на Министерството на образованието, младежта и науката в лицето на министър Игнатов към Националния природонаучен музей към БАН“, заяви директорът на музея проф. д-р Николай Спасов. „Смятам, че от гледна точка на едни предвиждания за бъдещето на науката и на образованието това е добре дошло. Правилно е министерството да се интересува от Националния природонаучен музей, защото това е институция, която съществува вече 123 години. Музеят, който е най-старият в България, е и най-богатият природонаучен музей на Балканите. Имаме около милион единици, фондовете му имат изключителни ценности за науката. Ние имаме изключително ценни експонати, които освен научна имат образователна и културна стойност.“ Проф. Спасов сподели идеите си за по-нататъшно развитие на музея не само като научно, но и като образователно и културно средище. Той връчи на министър Игнатов програма за развитие на музея с оглед решаване на проблеми, свързани с поддържането на колекциите и на фондовете му. Самата среща проф. Спасов определи като първата от поредицата успешни инициативи, с които МОМН и БАН ще си сътрудничат в областта на науката и образованието, за постигане на стратегическите цели на Оперативните програми за подобряване качеството на живот на хората в България чрез усъвършенстване на човешкия капитал, повишаване нивата на заетост, производителност, достъп до качествено образование и учене през целия живот и научноизследователската дейност в страната.

По време на обиколката на научната институция министър Игнатов бе придружен и от проф. д-р Евгений Николов, заместник-председател на БАН.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“