ДЪРЖАВАТА ЩЕ КОМПЕНСИРА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА, ЗАПИСАНИ В ЧАСТНИ ГРАДИНИ ПОРАДИ НЕДОСТИГ НА МЕСТА В ОБЩИНСКИТЕ

Начало » Последни публикации

27.08.2020

Правителството ще предостави средства на общините да изплащат компенсации на онези родители, чиито деца не са приети в общински детски градини и са записани в частни. Решението е обсъдено и подкрепено от министър-председателя Бойко Борисов. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на пресконференция в НПМГ в София. Компенсациите ще се предоставят на семействата на деца, които попадат в обхвата на задължително предучилищно обучение – на 4, 5 и 6-годишна възраст. Ако децата не ходят в частна детска градина, няма да се отпускат компенсации. Подкрепата ще бъде с равностойността на публичните разходи, които държавата прави за едно дете, обхванато в общинските детски градини.

Заместник-кметът на София Тодор Чобанов заяви, че в общината са изключително доволни, че правителството отпусна 65 милиона лева за образование в столицата. По думите му в момента се изграждат 12 детски градини и ясли и се проектират още 16, за да има места за повече деца.

Министър Красимир Вълчев представи и насоките към училищата за протичането на учебна година по време на пандемия, които бяха изработени от експерти от МОН и Министерство на здравеопазването. Учебната година започва присъствено, но сме с готовност при увеличаване на заболеваемостта, да превключим към дистанционна работа в електронна среда. Заедно с Министерството на здравеопазването изготвяме прагови стойности, при които ще превключваме към електронно обучение, съобщи министърът. По думите му в училищата ще се приложи стратегия за дистанция между паралелките, така че потоците от деца да не се смесват. Ще се търси баланс между правото на опазване на здравето и правото на образование. „Основното предизвикателство е да спазваме всички здравни протоколи и да реагираме своевременно при деца със симптоми. Всяко такова дете ще бъде веднага изолирано от останалите и ще бъдат уведомявани родителите, за да го заведат на лекар“, посочи министър Вълчев. За да са спокойни родителите, училищата веднъж седмично ще ги информират каква е обстановката, а при случай на установено заразено дете или учител – веднага.

Според министъра най-добрата форма на обучение е дневната, но родителите имат алтернативна възможност да изберат друга форма - индивидуална. „Ще дадем възможности за по-пълноценно обучение в алтернативните форми, като направим промени в ЗПУО“, съобщи министърът. Третата възможност е дистанционна форма, която различна от обучението в електронна среда. Ще има около 20 училища (центрове), които ще могат да осигуряват обучение на ученици и от другите училища. Избралите тази форма ученици ще запазват местата си в паралелките, в които са приети и записани. Обучението в електронна среда е възможност, но не е най-добрата алтернатива на присъственото. Ако родителите на дете без хронични заболявания се страхуват да го пуснат присъствено на училище, то може да премине в самостоятелна форма на обучение, обясни министърът.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“