МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ЕКОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЩЕ ПРИДОБИВА ВСЕ ПО-ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ

Начало » Последни публикации

31.08.2020

Екологичното образование ще става все по-важно и необходимо за децата, които ще живеят в 21 век, в условия на климатични промени. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при награждаването на участниците в конкурс за добри практики, свързани с екологичното образование и формиране на гражданска отговорност у децата и учениците, организиран от Синдиката на българските учители (СБУ) в комплекс „Камчия“.

Министър Красимир Вълчев подчерта, че в условията на пандемия предизвикателствата пред българското образование са още по-големи, но трябва да се положат усилия за приобщаването и възпитанието на всяко дете. Той акцентира върху възпитателната роля на училището за гарантирането на по-добро здраве и развитие на учениците.
По време на семинара бяха представени уроци и практики, реализирани по проектите „Заедно за всяко дете“, „Подкрепа за успех“ на МОН, както и по общински образователни програми. Практиките са насочени към привличане на ученици в занимания, които подпомагат тяхното здравно и екологично възпитание, както и социална и гражданска отговорност. Сред тях са: учене сред природата, изработване на макети, конкурси за есе и стихотворения, проекти, свързани със защитени местности в родния край, изработване на паспорти на дървета и др.

В условията на пандемия от коронавирус сред приоритетите в извънкласните дейности през новата учебна година ще бъде екологичното образование на учениците, но с методите на преподаване чрез информационните технонологии. Председателят на СБУ Янка Такева апелира учителите да обменят добрите практики помежду си, да се усъвършенстват, защото носят отговорността за подготовката и възпитанието на учениците.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“