ОТРАСЛОВИЯТ СЪВЕТ ПОДКРЕПИ ПО-ЩАДЯЩ РЕЖИМ НА РАБОТА ЗА УЧИТЕЛИТЕ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Начало » Последни публикации

17.09.2020

Учителите, които страдат от хронични заболявания, да не ходят болни на работа и да бъдат освободени от дежурства. Това предложение на лидера на Синдиката на българските учители Янка Такева бе подкрепено от членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование и министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Директорите ще могат да се възползват от ресурсите на националната програма „Без свободен час“, за да изплащат възнаграждения на учителите, които заместват. В дежурствата преподавателите със заболявания могат да бъдат отменени от студенти, по-големи ученици-доброволци и от членове помощния персонал на училищата.

Взето бе решение и да се работи в посока намаляване на годишния норматив с 5 часа. Препоръчва се засилен медицински контрол и подкрепа за учители с ЕЛКК, ТЕЛК, НЕЛК и Становище на лекарска комисия във връзка с техните заболявания. По данни на МОН става дума за 4466 педагогически специалисти в системата. Сред тях най-голям брой са на възраст между 51 и 60 години.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“