МОН ОБЯВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВТОРОТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ, И ГРАЖДАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Начало » Последни публикации

09.10.2020

Министерството на образованието и науката обяви резултатите от второто класиране на кандидат-студентите с български произход, живеещи извън България, и граждани на Република Северна Македония за обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” след завършено средно образование в български висши училища.

Трето класиране няма да се извършва.

Оригиналните удостоверения от МОН, които се виждат в платформата за кандидатстване, ще се получават от висшето училище.

Резултатите от първото класиране на кандидатите за магистри ще бъдат обявени до 17.10.2020 г.

До 27.10.2020 г. ще бъдат съобщени резултатите от конкурсите за прием на докторанти и специализанти.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“