14 МЛН ЛВ. СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ ЗА 12 ХИЛЯДИ УЧЕНИЦИ И 4 ХИЛЯДИ УЧИТЕЛИ

Начало » Последни публикации

14.10.2020

Министерският съвет предоставя 14 млн. лева за закупуване на преносими компютри за държавните и общинските училища. С одобрените допълнителни средства ще бъдат закупени 16 000 устройства, от които 12 000 за ученици и 4 000 за учители. Преносимите компютри ще обезпечат учебния процес в случай на обучение в електронна среда от разстояние, а в периодите, в които не се налага дистанционно обучение, технологичните фондове ще се ползват в присъствения учебен процес и ще гарантират по-високото му качество.

Министър Красимир Вълчев обясни, че същевременно страната ни ще кандидатства за средства от Европейския съюз по инструмента за справяне с предизвикателствата от пандемията от ковид-19 „React ЕU“ за осигуряване на общо 80 000 преносими устройства, които да се насочат към 60 000 ученици и 20 000 учители. Те трябва да гарантират образователния процес за тези, които нямат възможност да се снабдят със собствени устройства. По думите на министъра процедурите за поръчката изискват време, а в глобален мащаб се наблюдава недостиг поради високото търсене в условия на пандемия.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“