ПРЕДСТОИ СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА МЛАДЕЖТА

Начало » Последни публикации

25.07.2012

На 5 април 2012 г. Народното събрание на Р България прие Закона за младежта.

В изпълнение на Закона, Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за определяне на национално представителните младежки организации в страната, съгласно чл. 25, ал.2, т.2 от Закона за младежта.

Предстои и създаване на Национална информационна система за младежта с пълна база данни за младежките организации в страната, съгласно чл. 44, ал. 2, т.1 и чл. 45 от Закона за младежта.

В тази връзка организациите, желаещи да кандидатстват за включване в списъка на национално представителните младежки организации в страната, трябва да подадат своите документи в Министерството на образованието, младежта и науката в срок до 24.09. 2012 г.

За включване в Националната информационна система за младежта срокът за подаване на документи е 31.12.2012 г.

Формуляри на заявления за:

  • вписване в списъка на национално представителните младежки организации в страната 
  • вписване в Национална информационна система за младежта

Формуляр-описание на дейността на организация на територията на страната 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“