ТРИМА МИНИСТРИ ЩЕ ЛОБИРАТ ПРЕД БРЮКСЕЛ ЗА ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ ЗА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

25.07.2012

Днес, 25 юли 2012 г., се проведе среща на министрите Сергей Игнатов, Томислав Дончев и Делян Добрев с ръководството на Българската академия на науките, включително директори на институти на БАН и Съвета на ректорите по въпроси, свързани с усвояването на еврофондовете.

Присъстващите на обсъждането бяха запознати с усилията на българското правителство за новия програмен период 2014-2020 г. България да има Оперативна програма за наука и образование.

Министър Игнатов покани колегите си Томислав Дончев и Деян Добрев да чуят мнението на учените относно системните усилия на екипа на Министерството на образованието, младежта и науката за самостоятелен финансов механизъм на наука и образование. „Партнираме си добре с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, но има разлика между наука и иновации. Макар че вървят ръка за ръка, трябва да имаме отделен финансов механизъм“, категоричен е министър Игнатов.

Оперативната програма „Конкурентоспособност“ е с приоритетна ос иновациите. Точно към тях е вързана науката в сегашния програмен период. Само че едва 2% от средствата по тази приоритетна ос са усвоени. Това също е причина учените да настояват за самостоятелна оперативна програма.

Докато текат дебатите министър Игнатов е сформирал екип от изследователи и специалисти с опит в проектното финансиране. Те подготвят пакет от предложения и аргументи, с които да защитим пред Брюксел необходимостта от самостоятелна оперативна програма за наука и образование. Министър Игнатов припомни, че МОМН разполага и с междинно звено, което е натрупало опит по управление на евросредства и може да се превърне в ефикасно работещ управляващ орган.

Министър Томислав Дончев обеща да запознае европейските комисари с българското предложение. Но изрично подчерта, че то трябва да бъде желязно аргументирано. В момента Европа следи всеки евроцент след икономическите проблеми с някои държави от ЕС. България също е поддръжник на политиката на желязна финансова дисциплина. Затова ни трябват железни аргументи как и за какво ще харчим парите по финансовия инструмент за наука и образование, заключи министърТомислав Дончев.

Пред министър Делян Добрев бяха поставени конкретни въпроси относно процедурите по ОП „ Конкурентоспособност“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“