ОДОБРЕНИ СА 136 ПРОЕКТА ЗА СТРОЕЖ, РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

Начало » Последни публикации

16.11.2020

136 проекта за изграждане на нови сгради на детски градини и ясли, училища и професионални гимназии и разширение и реконструкция на съществуващи са одобрени. Те ще се финансират от програмата за „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“.

За нови детски ясли и градини и надграждане на съществуващи са одобрени 89 предложения. 41 училища и 6 професионални гимназии ще получат средства за нови сгради и учебни корпуси и реконструкция, надстрояване и пристрояване на съществуващите.

Предвижда са в рамките на три години да бъдат отпуснати общо 210 милиона лева.

Целта на програмата е да бъде намален недостига на места в детските ясли, градини и училища. Така ще се осигури достъп на всички деца до предучилищно образование от 4-годишна възраст и ще има условия за преминаване на едносменен режим. В резултат на инвестиците ще бъдат построени 11 нови училища, ще бъдат надградени 36 училища, нови 37 детски ясли и градини ще се построят, а в други 52 ще има надграждане. 35 училища ще минат на едносменен режим. В детските градини и ясли ще бъдат разкрити места за 6087 деца.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“