ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАУЧЕН ОБМЕН SCIEX ЗА ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Начало » Последни публикации

27.07.2012

На 27 юли 2012 г. от 10:00 часа, в Огледалната зала на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) организира информационно събитие, на което докторанти, постдокторанти и техните ментори ще се запознаят с условията за участие в предстоящия седми конкурс в рамките на швейцарската програма за научен обмен с България. Събитието има за цел да повиши информираността на кандидатите за изследователски стипендии преди предстоящия конкурс, чието начало е 1 септември 2012 г. и с краен срок 1 ноември 2012 г.

Програмата за научен обмен между Швейцария и държавите-членки на Европейския съюз (Sciex-NMS-CH) е инструмент за насърчаване на изследователски екипи, които включват членове от 10-те нови страни-членки на Европейския съюз (България, Чехия, Естония, Унгария, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Словакия, Словения) и Швейцария. По този начин им се предоставя възможност да извършват своите проучвания в сътрудничество с изследователи от швейцарските изследователски институции.

Основна цел на програмата за научен обмен е да се установи партньорство, което е насочено към развитие в дългосрочен план на индивидуалния изследователски потенциал, насърчаване на иновативността и научния прогрес, както и създаване на трайни професионални връзки.

Sciex осигурява изследователски стипендии за времевия диапазон от 6 до 24 месеца за докторанти и от 6 до 18 месеца за постдокторанти.

По време на събитието лично г-жа Од Пактон, програмен директор на Конференцията на ректорите на швейцарските университети, Управляващ орган на програмата Sciex, ще направи презентация, която ще засегне основните параметри и изисквания на програмата.

Изисквания към кандидатите, определени от Комитета за наблюдение и оценка

За постигане на целите на програмата, а именно подкрепа за обещаващи млади учени в началото на своята кариера, са приети следните правила за подбор на кандидатите:

  1. за докторантска стипендия – могат да кандидатстват докторанти, зачислени най-рано една година след получаване на магистърска степен;
  2. за постдокторантска стипендия – се допускат кандидати в рамките на 5 години след получаване на докторска степен. Датата на защитата на дисертацията е от решаващо значение.

ВАЖНО – Новини от последния Комитет за наблюдение и оценка

Според едно от последните решения на Комитета за наблюдение и оценка, органът, имащ отговорността да извършва финалната класация на проектите, кандидатите за докторанти и постдокторанти, които вече са взимали стипендия за научни изследвания в рамките на програмата за научен обмен, нямат право да кандидатстват втори път в тази програма. Решението се отнася само за кандидатите изследователи, а не за техните ментори.

Необходими стъпки за кандидатстване

  1. Намиране на ментор (ръководител от швейцарски университети или научни центрове)
    * Ако нямате вече създадени контакти с учени и изследователи от Швейцария, може да използвате информацията, публикувана на сайта на програмата: www.sciex.ch . Налице е списък с приемащите швейцарски институции, от които имате възможност да изберете своя ментор и да установите контакт с него. 
  2. Подаване на документи – осъществява се онлайн. На сайта на програмата ( www.sciex.ch ) има рубрика Кандидатстване, в която са представени формулярите за кандидатстване заедно с ръководство за тяхното попълване.

Списък на българските научни институции, акредитирани да обучават докторанти

  • Селскостопанска академия
  • Български висши училища
  • Българска академия на науките
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“