МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: СРЕДСТВАТА ПО REACT-EU СА НАСОЧЕНИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА И ПОВИШАВАНЕ МОТИВАЦИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕНЕ

Начало » Последни публикации

10.12.2020

Министър Красимир Вълчев по време на Третата европейска среща на високо равнище на тема „Трансформация на цифровото образование: изграждане на устойчивост в Европейското образователно пространство“.

Две са ключовите предизвикателства, пред които днес са изправени образователните системи – да намерят ключа към мотивацията на учениците за учене, да им предадат хармоничния микс от знания, умения и нагласи, но и да включат ефективно всяко едно дете в образователния процес. Основната част от средствата, които програмираме с източник REACT-EU и Механизма за възстановяване и устойчивост, са насочени първо към осигуряване на оборудване за обучение в електронна среда, както в училищата, така и от вкъщи.

Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на Третата европейска среща на високо равнище на тема „Трансформация на цифровото образование: изграждане на устойчивост в Европейското образователно пространство“, която се проведе онлайн.

Министър Вълчев подчерта, че е важно изграждането на съвременна среда за обучение в училищата, насочено към развитие на ключовите компетентности, в това число и новите компетентности. „Всеки един учител е изправен пред изпитанието да мотивира по-трудно учениците за учене. Това най-вече важи за областта на математиката и природните науки, а тези компетентности са ключови за развитието на дигиталната креативност“, каза министър Вълчев. По думите му много е важно изграждането на STEM центрове във всички училища. Според него не става дума само за модерно оборудвани кабинети, а най-вече за нов модел на учене, свързан с увеличаване на интереса за учене, с образователни иновации, развитие на дигиталната креативност и въобще на творческите умения на учениците чрез технологични решения и иновативни методи на преподаване.

„Амбицията ни е до няколко години, благодарение на средствата и от Европейския съюз, всички училища да имат STEM центрове. Това е свързано и с комплексната реформа в учебните програми, разпространението и разширяването на културата на обмен на иновации, подобряването на резултатите по математика и природни науки, при които има най-голям спад в последните години“, каза министър Вълчев. Той отбеляза, че значителна част от образователните институции ще се възползват от средствата, за да се създаде модерна и мотивираща за учене образователна среда. Ще се изградят и центрове за подкрепа на личностното развитие на учениците и младежите във всички големи български градове, за да интегрират децата от уязвими групи и да насърчат интересите им за развитието в различни области на познанието.

Предвиждат се и средства за квалификация на учителите, които в днешно време трябва да умеят да работят с информационни технологии, в електронна среда, с електронни платформи, но също и да разработват електронни образователни ресурси. „Очакваме до края на това десетилетие учениците да учат повече от електронни образователни ресурси. Очакваме да има разработени от учители безплатни за учениците и другите преподаватели електронни ресурси. Затова трябва да насърчаваме мрежовия подход. Важно е учители да се учат взаимно един от друг“, заяви министърът на образованието и науката. По думите му учителите трябва да развият умения и в областта на дигиталната креативност, както и в по-голяма степен да търсят и да намират чрез образователни иновации ключа към мотивацията за ученето към когнитивната и емоционална ангажираност към ученето на учениците.

Средствата по REACT-EU за ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ са определени на 176 024 700 лева (90 млн. евро).

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“