НАПУСНА НИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИЯТ УЧЕН ПРОФ. КАМЕН ВЕСЕЛИНОВ

Начало » Последни публикации

29.01.2021

Проф. Камен Веселинов

Министерството на образованието и науката изказва своите най-искрени съболезнования по повод кончината на професор Камен Веселинов – забележителен човек, учен и общественик. В негово лице България загуби един авторитет с изключителни лични и професионални качества.

Проф. Веселинов остави ярко присъствие чрез множество публикации в значими международни издания в областта на техническите науки, с изобретенията си и ръководството на голям брой научни проекти. Дълги години от живота си посвещава на подобряване на програмите за инженерното образование в България, като така допринася за подготовката на поколения специалисти в областта на автомобилостроенето, авиационната техника и информационните технологии.

Проф. Камен Веселинов е завършил Техническия университет в Дрезден и там е защитил докторска степен. Работил е като преподавател в Германия и в Техническия университет - София. Бил е декан на Факултета за германско инженерно обучение и индустриален мениджмънт, заместник-министър на образованието и науката, а също и ректор на Техническия университет – София. Проф. Веселинов е ръководил Патентното ведомство и е бил заместник-председател на Националния съвет по наука и представител на България в Комитета за научни и технически изследвания на Европейската комисия. Поклон пред паметта на човека, учения и преподавателя!

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“