МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ЧРЕЗ ЗАКОНА ЗА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК ОСИГУРЯВАМЕ РАВНОПРАВНО УЧАСТИЕ НА ХОРАТА С УВРЕДЕН СЛУХ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ

Начало » Последни публикации

03.02.2021

Страната ни имаше нужда от създаването и утвърждаването на Закона за българския жестов език, за да можем да осигурим равноправно участие на глухата общност в обществения живот. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който се срещна с представители на организации за хора с увреден слух. Законът признава жестовия език за естествен самостоятелен език, а членовете на глухата общност в страната ще получават безплатен превод, с който ще достигат до пълноценна и необходима информация.

Представителите на хората с увреден слух връчиха на министър Вълчев грамота за изключителни заслуги, застъпничество и приятелство и благодариха за последователните действия на Министерството на образованието и науката при изготвянето на текстовете на закона, както и за цялостната работа на експертите във ведомството.

Министър Вълчев отбеляза, че през последните години в системата на образованието се извършват редица реформи, които изискват обединените усилия от всички заинтересовани страни.

Вчера Законът за българския жестов език беше обнародван и в „Държавен вестник“. Освен хората с увреден слух, безплатен превод ще ползват студентите и докторантите по време на тяхното обучение в университетите. Предвидено е и въвеждане на специален учебен предмет български жестов език в училищата и такова образователно направление в детските градини.

По време на срещата беше изразена увереност, че ползотворната работа между институциите и организациите ще продължи и занапред, за да се осигурят условия за по-добро бъдеще на глухата общност в страната.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“